Pod adresovani materijal se podrazumevaju časopisi, katalozi, bilteni, knjige…
Dostavljaju se kao preporučena pošiljka uz potpis primaoca.
Usluga distribucije adresovanog materijala podrazumeva:

Preuzimanje materijala

Prijem i obrada baze podataka
Staranje o novim korisnicima
Dostava
Izveštaj klijentu