Usluga dorade podrazumeva sledeće stavke:

Kreiranje baza podataka
Obrada i ažuriranje postojećih baza podataka
Adresovanje
Pakovanje
Celofaniranje